There are no translations available.

A Jancsó Alapítvány címe: 2021 Tahitótfalu Béke u. 33. e-mail: info@jancsoalapitvany.hu Adószám:18030497-1-13

Számlaszám: CIB 10700581-49378508-51100005 BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB  IBAN SZÁM: HU53 1070 0581 4937 8508 5110 0005

Adója 1%-ának felajánlása

Támogatók

Céljainkat 2011-ben támogatta a Magyar Országgyűlés elnökének közcélú adománya.

Jancsó Benedek emlékezete c. könyvünket támogatta a Nemzeti Kulturális Alap

Nemzeti Együttműködési Alap támogatta a Jancsó Napok-Gelence Falunap (2012.09.15-16.) megvalósulását.

Nemzeti Együttműködési Alap támogatja a Jancsó Alapítvány 2013. évi működését.

Nemzeti Együttműködési Alap támogatja az II. SZÉKELY-MAGYAR NAPOK - VI. Dr. Urmánczy Nándor Emléknap (2013. augusztus 29. – szeptember 2.) megvalósulását.

A 2013-ban megvalósított „Kalotaszegi Európa Küldetés” az Európai Bizottság támogatásával valósult meg. A projekt tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság vagy a Magyar Nemzeti Iroda véleményét, mely intézmények felelőssége a projektre nem terjed ki.

Megvásárolható Kiadványaink

Mindhárom könyv megvásárolhatóAz ANIMA könyvesbolthálózatban (itt)

Egyeztetett módon a Jancsó Alapítványtól (itt)Nemzeti Együttműködési Alap

Hírek - Programok

Monday, 10 February 2014 16:42 Jancsó Antal
Print PDF
There are no translations available.

Tisztelt Adózók!

Ismét kérjük, hogy a Jancsó Alapítvány részére rendelkezzen adójának 1%-áról. Ez a felajánlás fontos hozzájárulás a Jancsó Alapítvány céljaihoz, 2014-ban 124.249,- Ft gyűlt össze. Az elmúlt évben is ennek az összegnek a többszörösét fordítottuk nemes célok megvalósítására, így egyebek mellett hozzájárultunk jelentős összeggel a Jézus Krisztus Szupersztár rockopera kolozsvári bemutatójához, egyetemi kutatást támogattunk, egyéb közérdekű célok mellé álltunk oda.


Kérjük ezért, hogy az EGYSZA lapot a mi adószámunkat megjelölve töltse ki, vagy a mellékelt adószámunkkal előre kitöltött példányt (A NÉV, AZ ADÓSZÁM, ÉS A LAKCÍM KITÖLTÉSÉT KÖVETŐEN) nyomtassa ki.


ADÓSZÁMUNK: 18030497-1-13

Bővebben...--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Könyvbemutatók a Jancsó Alapítvány szervezésében - 2015. 03. 30.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Könyvbemutatók a Jancsó Alapítvány szervezésében - 2014. 12. 10.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


„Jancsó Benedek 160 (1854-2014) – VII. Gelencei Jancsó Napok (KÖN-2014)”


A Jancsó Alapítvány több napos rendezvényt szervez Háromszéken, 2014. szeptember 18. és szeptember 21. között a kiváló tudós Jancsó Benedek születésének 160. évfordulója alkalmából. A „Jancsó Benedek 160 (1854-2014) – VII. Gelencei Jancsó Napok (KÖN-2014)” címen megtartásra kerülő esemény helyszínei: Gelence, Kézdivásárhely és Sepsiszentgyörgy. A szervezésbe bekapcsolódott Gelence Község Polgármesteri Hivatala, a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum, a Székely Nemzeti Tanács, és a Nemzetstratégiai Kutatóintézet.

A rendezvény első hivatalos programja a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum dísztermében 2014.09.18-án (csütörtökön) 11 órakor kezdődő ünnepi megemlékezés lesz. Az irodalmi műsorral, könyvbemutatóval, komoly és könnyű zenei koncertekkel, kiállításokkal, fegyver és viseletbemutatóval, népzenével összekötött program részletes műsorfüzete rövidesen közzétételre kerül a honlapon és a sajtóban.

A rendezvényt támogatta a Nemzeti Együttműködési Alap.

További információ az This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it címen kérhető. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Jancsó Alapítvány

Háromszéki Kúriák

A „dicső múltról” rendeznek kiállítást Abonyban

A Székely Nemzeti Múzeum néhai főigazgatója, Kónya Ádám fotóiból nyílik kiállítás Abonyban április 2-án. Kónya, aki a székely zászlót, a Székely Nemzeti Tanács hivatalos lobogóját is tervezte, kúriákat fotózott Háromszéken. A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum archívumából származó fotókon megelevenedik a dicső múlt.


Háromszéket a kúriák földjének is hívják.  A Háromszéki Kúriák című kiállítás szeretné közelebb hozni ezt a turisztikai és kulturális szempontból kiemelkedő magyar tájegységet, amely megannyi kiválóságot adott és ad a magyarságnak. (A kiállítást először a maroshévízi Urmánczy Nándor emléknapon mutatták be, 2013-ban.) A fotókiállítást az Erdély Művészet és Örökség Egyesület és a Jancsó Alapítvány szervezésében, az Összefogás egy Jobb Abonyért Közhasznú Egyesület és az Abonyi Kultúra Háza közreműködésével mutatják be Abonyban 2014. április 2-án (szerda) 18.00 órai kezdettel. Fővédnök: Dr. Magyar Gábor. A rendezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pusztába kiáltott szó MEGHÍVÓ


A Jancsó Alapítvány tisztelettel meghívja Önt a

„Pusztába kiáltott szó? - Jancsó Benedek breviárium”

című könyv ünnepélyes bemutatójára.Időpont: 2014. április 09. Szerda 18.00 óra

Helyszín: Barabás Villa rendezvényterem

Budapest, XII. Kerület Városmajor utca 44.

Jancsó Benedekről

A székelység számos olyan kimagasló tudóst adott a nemzetnek, akik maradandót alkottak a kultúra különböző területén. Közéjük tartozik Dr. Jancsó Benedek (1854–1930), akinek az életútját, a nemzet haladásáért és a székelységért végzett munkásságát – majd hetvenévnyi elhallgatás után – most kezdjük újra megismerni és fölfedezni. Igazi tudós tanár volt: irodalomtörténész és nyelvész, írt publicisztikát, tanulmányokat és történeti munkát, alapított és szerkesztett folyóiratot, ismerte az oktató-nevelő munka, valamint a népművelés elméletét és gyakorlatát, dolgozott az oktatásirányítás, a kultúrpolitika területén, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjai közé választotta, a kisebbségpolitika és nemzetiségi ügyek elismert szakértőjének számított egész Európában. E néhány kiragadott példa is jól érzékelteti, milyen meghatározó szerepet töltött be a magyar szellemi életben és művelődésben.

A Bethlen Gábor fejedelemtől nemességet nyert család sarja a kolozsvári és bécsi egyetemi évek után a Szenczi Molnár Albertről szóló doktori értekezésével alapozta meg tudományos pályáját. Közel három évtizedig tanított középiskolában, nemcsak magyart és latint, hanem ha a szükség úgy kívánta, más tárgyakat is, volt osztályfőnök és gimnáziumigazgató is. A szakmai közélet szervezőjeként folyóiratot alapított, és tanulmányokkal, cikkekkel támogatta a középiskolai oktatás megújítását. Miniszteri megbízásra részletes elemzést készített Románia oktatásügyi és műveltségi helyzetéről, majd 1895-től a báró Bánffy Dezső vezette kormány nemzetiségi ügyosztályán dolgozott. A kisebbségi kérdés és a román nemzetegyesítő, hódító politika tudományosan is elismert szakértőjévé vált, négy nagy terjedelmű könyvében tárta a közvélemény és a politikai vezetés elé a magyar államot létében fenyegető helyzetet. Gróf Apponyi Albert minisztersége alatt, 1907-től kidolgozta, majd szervezte az iskolán kívüli oktatást, az úgynevezett szabadoktatást, amely a művelődés és a felnőttképzés szempontjából is előremutató volt. Az első világháború alatt a bukaresti osztrák-magyar katonai parancsnokság nemzetiségügyi előadója volt. 1918 novemberében egyik alapítója és elnöke a Székely Nemzeti Tanácsnak. Részt vett a béketárgyalásokat előkészítő bizottság munkájában. Bethlen István gróffal együtt megalapította és haláláig vezette a Népies Irodalmi Társaságot, amelynek célja az elszakított Erdély kulturális és anyagi támogatása, illetve a Magyarországon tanuló erdélyi diákok támogatása volt. Megszervezte továbbá Bartók Béla és Kodály Zoltán Erdélyi magyarság – Székely népdalok című gyűjteményének megjelentetését magyar, angol és francia nyelven. Megírta Erdély történetét és a székelységet bemutató monográfiáját.

Dr. Jancsó Benedek haláláról a legnevesebb folyóiratok emlékeztek meg, mint a Századok, a Magyar Szemle, a Társadalomtudomány.

A Jancsó-életmű üzeneteinek életre keltését egy 2011-ben kiadott; „Jancsó Benedek emlékezete” című tanulmánykötet kiadásával kezdte a Jancsó Alapítvány. Ebben a könyvben szaktudósok elemezték és mutatták be Jancsó Benedek életművének legjelentősebb eredményeit. Ezt követte az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeummal közösen, a TUDÓS TANÁROK – TANÁR TUDÓSOK könyvsorozatban Jancsó Benedek címmel egy 2012-ben kiadott tanulmány, melyet Jáki László, a magyar neveléstörténet doyenje írt Jancsó Benedek pedagógiai munkásságáról.

A Jancsó Alapítvány kiadásában megjelenő harmadik kötet címe: Pusztába kiáltott szó? – Jancsó Benedek breviárium. A könyv húsz fejezetet tartalmaz Jancsó Benedek kifogyhatatlan tárházából, végig követve életét és tevékenységét. Emellett négy könnyed,
vidám történet színesíti Jancsó Benedek komoly írásait. Ugyan sokan nevezték küzdelmes életének üzeneteit a könyv címeként választott kérdő mondattal, de a Jancsó breviárium elolvasása után biztosak lehetünk benne, hogy életművének mindegyik része maradandó, mert hiteles. Jancsó Benedek egyes megállapításai 90-100 év távlatából is hihetetlenül aktuálisak és a magyar emberek tudását gyarapítják. Élete és működése nagyszerű példája annak, hogyan állítja tudását és személyiségét hazája feltétlen szolgálatába egy székelymagyar tudós a 19/20. század legnehezebb éveiben.


Dr. Jancsó Benedek élete és munkássága


Született Gelencén, 1854. november 19-én, meghalt Budapesten, 1930. június 27-én.

Jancsó Benedek a háromszéki Gelencén, a Ladia nevű falurészen született a ''nagynyújtódi'' előnevet viselő Jancsó család leszármazottjaként; édesapja Jancsó István; Háromszék táblabírája, édesanyja Kálnoky Zsuzsanna. A család Bethlen Gábortól kapott címeres
nemesi levelet.

Jancsó Benedek a gimnáziumot Csíksomlyón és Kolozsvárott végezte 1864 és 1872 között. Egyetemi tanulmányait Kolozsvárott és Bécsben folytatta, melynek befejeztével magyarlatin szakos tanári oklevelet szerzett és 1878-ban Kolozsvárott bölcsészeti doktorrá avatták.

1878-ban megnősült, felesége szentkatolnai Bánffy Berta, akivel haláláig; 52 évig élt boldog házasságban és akitől három leány és egy fiúgyermeke született.

Tanári pályafutása 1878–1880 között Pancsován kezdődött a magyar irodalom tanáraként, majd 1880-tól az aradi állami főreáliskolánál folytatódott – itt irodalmat, történelmet és bölcsészetet tanított -, ahol megalapította és két tanártársával együtt szerkesztette a
Középiskolai Szemle című folyóiratot. Az 1881. január 16-án alakult aradi egyesület – melynek választmányi tagja és az irodalmi szakosztály első elnöke volt – Jancsó Benedek érveinek hatására vette fel a Kölcsey nevet.

1887-től a budapesti II. kerületi főgimnázium magyar irodalom tanszékét foglalta el. 1889-ben elindította az Egyetemes Közoktatási Szemle című folyóiratot, melynek 1893-ig főszerkesztője volt.

1892-ben az I. kerületi főgimnázium alapító igazgatójává nevezték ki, ahol 1894-ig tevékenykedett. Közben Csáky Albin közoktatási miniszter megbízása alapján fél évig tartó körutat tett Romániában, mely során az ország oktatásügyi és műveltségi helyzetét tanulmányozta. 1894-ben a Közoktatásügyi minisztériumban, majd 1895-től a Bánffykormány alatt a miniszterelnökség nemzetiségi ügyosztályán dolgozott 1899-ig. Az 1893-1899 közötti időszakban írta négy legnagyobb hatású monográfiáját az erdélyi román
irredentizmusról és a monarchia nemzetiségi politikájáról.

1899-től ismét tanított, ezúttal a VI. kerületi főgimnáziumban, mint magyar irodalom, latin és görög szakos tanár és tanszékvezető két év megszakítással egészen 1907-ig.

1900-ban a Székely Egyesület elnökségi tagja, 1902-03-ban a Magyarság főmunkatársa, 1903-ban az Országos Magyar Szövetség főtitkára lett. 1905-ben a Magyar Középiskolai Tanáregyesület alelnökévé, 1906-ban a Magyar Társadalomtudományi Egyesület társelnökévé választották.

1907-ben végleg felhagyott a tanítással, s az oktatásügy fejlesztésének szentelte életét, ismét a vallás- és közoktatásügyi minisztérium tisztviselője lett, mivel 1907-től Apponyi Albert közoktatásügyi miniszter a szabadoktatás ügyeinek vezetésével bízta meg.

1911–től -1919-ig az általa szervezett Országos Szabadoktatási Tanács ügyvezető alelnökeként tevékenykedett.

1916-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjának választotta.

1917–1918-ban a bukaresti osztrák–magyar katonai parancsnokság nemzetiségügyi előadójaként tevékenykedett, feladata volt a román irredenta tevékenység bizonyítékainak feltárása.

1918-ban egyik alapító elnöke volt a Székely Nemzeti Tanácsnak. Részt vett a békeszerződési tárgyalásokat előkészítő bizottság munkájában, mint nemzetiségügyi szakértő.

1919-ben elsősorban érdekvédelmi céllal megalapította a Bocskay-Szövetséget, mely az elszakított területek magyarságát ért sérelmekről több ízben is memorandumot juttatott el a Népszövetséghez.

1920-ban a Magyar-Székely Egyesület tiszteletbeli elnökének választotta.

1921-ben a Bocskay Szövetségből – gróf Bethlen István és gróf Teleki Pál támogatásával - megalapította a Népies Irodalmi Társaságot – melynek haláláig elnöke volt -, mely elsősorban az erdélyi terület kulturális segélyezésével foglalkozott, de Magyarországon is
diákotthonokat tartott fenn menekült erdélyi egyetemi hallgatóknak.

1922-től a szegedi Ferenc József Tudományegyetem tiszteletbeli nyilvános rendes tanárává nevezték ki.

1923-ban adta ki Bartók Béla – Kodály Zoltán: Erdélyi Magyarság – Székely népdalok című gyűjteményét magyar, angol és francia nyelven. Pályafutása alatt kilenc nyelven (magyar, latin, görög, német, angol, francia, román, szerb, cseh) olvasott, írt, fordított, tanított.

1927-től az újjáalakult Magyar Szemle szerkesztőbizottságának tagja lett. Halála után, 1930. október 6-án az Erdélyi Férfiak Egyesülete (EFE) megalakította a Jancsó Benedek Társaságot, s elindította a Jancsó Benedek Könyvtár sorozatot.

Last Updated on Thursday, 05 March 2015 18:57
We have 1 guest online
Hungarian (formal)English (United Kingdom)