Belépés Kezdőlap

Jancsó alapítvány

Célok

Az Alapítvány célja, tevékenysége

Az Alapítvány célja a történelmi Jancsó család legkiválóbb képviselőinek szellemi, kulturális hagyatékát felkutatni, és lehetővé tenni, hogy ebből az örökségből a ma élő nemzedék minél többet megismerjen, és sajátjának érezzen.

Ennek érdekében az Alapítvány

a) támogatja a nyújtódi, kézdivásárhelyi, esztelneki, gidófalvi előnevekkel illetett Jancsó családok, és más Jancsó családok múltjának, történetének felkutatását;

b) támogatja a nevezett családok történelmi, tudományos, vagy kulturális szempontból kiemelkedő tagjai életművének, munkásságának, szellemi kulturális hagyatékának felkutatását, megismertetését;

c) támogatja a család kiemelkedő tagjainak, mint példaképeknek követését az erkölcsi fejlődés, a keresztény-keresztyén vallási nevelés, a nevelés, az oktatás, a képességfejlesztés, a tudományok, a kutatás, művészet, és sport területein;

d) támogatja kulturális tevékenysége során a család kiemelkedő tagjainak életművén alapuló kiadványok megjelenését, velük összefüggő kulturális programok és produkciók megvalósulását, létrejöttét;

e) támogatja a kulturális örökség megóvása, és a műemlékvédelem területén – az a) pontban kifejtett tevékenységből adódó lehetőségek szerint – a tárgyi kultúra és az épített örökség megóvását, kéziratok, hagyatékok, gyűjtemények megőrzését, gondozását, létrehozását;

f) elsősorban a Jancsó családok leszármazottjai körében szociális tevékenységet, családsegítést, időskorúak gondozását végzi, szociális segélyt nyújthat;

g) támogatja – tekintettel arra, hogy az Alapítvány alapításkor az erdélyi gyökerű Jancsó családok leszármazottjai az egész Kárpát-medence területén élnek – hogy az a)-f) pontokban részletezett tevékenység a határon túli magyarságra is hatással legyen, így elsősorban az erdélyi Háromszékben élő magyarokra;

Az Alapítvány tartós közérdekű célja, mely szerint a közhasznú tevékenységét folytatja (a bírósági nyilvántartásba vételt és a közhasznú jogállás megszerzését követően) a következő:

A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban Ksztv.) 26. § c) pont 2. alpontjában meghatározott szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, a 3. alpontjában meghatározott tudományos tevékenység, kutatás, a 4. alpontban meghatározott nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, az 5. alpontban meghatározott kulturális tevékenység, a 6. alpontjában meghatározott kulturális örökség megóvása, a 7. alpontjában meghatározott műemlékvédelem, a 13. alpontban meghatározott magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység folytatása.

Az Alapítvány által nyújtott/nyújtható támogatások, segélyek és szolgáltatások igénybevételének feltételeit, elnyerésük rendjét külön szabályzat határozza meg.

Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, tőlük támogatást nem fogad el, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és nem támogat. Az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata a Ksztv. rendelkezései szerint tartalmazza ezen törvénynek a nyilvánosságra, jogosultságra, adománygyűjtési tevékenységre, az eredmény felosztásának tilalmára, pénzügyi nyilvántartásra és a jelentések készítésére vonatkozó szabályait.

Jancsó alapítvány

2021 Tahitótfalu, Béke u. 33.

Adószám:18030497-1-13

E-mail: info@jancsoalapitvany.hu

Web: www.jancsoalapitvany.hu

Adója 1%-ának felajánlása

Számlaszám: CIB 10700581-49378508-51100005

BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB

IBAN SZÁM: HU53 1070 0581 4937 8508 5110 0005

Jancsó alapítvány
Copyright (C) 2017 Jancsó Alapitvány. Minden jog fenntartva. Készítette: Thyll