Belépés Kezdőlap

Jancsó alapítvány

Csatlakozók

Kedves Családtag! Kedves Jancsó!

Az Ön családnevét viselő Alapítványt személyes hangvételű soraimmal szeretném bemutatni. Köszöntőmet ajánlom valamennyi családtagnak és a Jancsó családokból származóknak, továbbá a Jancsó családok barátainak.


A szervezettel kapcsolatos hivatalos adatok, tények megismerhetők az Alapítvány honlapjáról, így ezek helyet - a mi közös nemzetség szervezési célunkra, illetve a sokunk között okiratilag is bizonyítható rokoni-családi kötelékre hivatkozva - a családiasságra helyezem a hangsúlyt.

Az elmúlt években sokszor a 100 fősnél is népesebb „családi körben” sokan részesei lehettünk egy csodának, mely csak közösségben élhető át. Ezt a csodát lehetetlenség levélben érzékeltetni, így e sorok olvasásakor azt kérem, hogy higgyenek nekem, valóban csodák történtek.

Találkozóink során élveztünk magas színvonalú előadásokat, több ízben jártunk Háromszéken, disznótort „ültünk”, Jancsó-sírokat ápoltunk, egymásnál vendégeskedtünk, és sokat beszélgettünk, és mindenekelőtt egymást társaságában önfeledten jól éreztük magunkat. A résztvevők bővülő köre sok dologról értesült, míg, akik nem voltak mindig mindenhol jelen azok is sok fontos értesülést megszereztek az elektronikus levelezési listák révén.

A közösség (mely mindig újabb és újabb Jancsó családdal bővül) értékei megfelelnek a hagyományos családi, nemzetségi közösségek értékeinek, kiemelem ezek közül a befogadó szeretetet és a megbocsájtás képességét. Nem oszthat meg minket vallás, ideológia, sem a politika, a nemzetség szerveződés ősi törvényszerűsége nem engedi a nemzetség egyetlen tagjának sem, hogy a megosztás teret nyerhessen. A megosztottság legyőzésével nemzetünk ügyét is szolgáljuk, hiszen az elfogadhatatlan megosztottság vezetett Mohácshoz és az éppen ma 90 éve bekövetkezett szomorú trianoni katasztrófához.

A Jancsó családok szellemi öröksége a Jancsók közös tulajdonát képezi, szeretnénk, hogy a Jancsó családokból közös származás tudattal bíró, erős, egymást segítő, szerető nemzetség váljon. Ez a folyamat hitem szerint megállíthatatlanul elkezdődött.

A közös származással kapcsolatos tudományos álláspontok, a kutatás kérdései tanulmányozhatóak a családi közösség honlapján. A rendkívül kiterjedt, és az egész történelmi Magyarországon szétszóródott Jancsó családról a háromszéki Szentkatolnán született Bakk Endre (kinek édesanyja Jancsó Mária) kanonok írt 1883-ban és 1895-ben tudományos igénnyel családtörténelmi könyveket. A nemzetség szervezés közös alapjának elfogadhatjuk az ő alábbi hipotézisét (in: A Bak és a Jancsó család története, 147., 150. p.):

„A Jancsó család többfele elágazó törzsöke Háromszék megyében Kézdiszéknek Nagy-Nyújtód községében van, évszázadoktól fogva ez a Jancsók ősfészke.”

„A székelyek mint fennebb is látók - vérrokonságoknál fogva hajdan nemek- és ágakra voltak felosztva, és a hivatalokat külön nem- és ágbeliek egymást évenként bizonyos sorban felváltva viselték. Mely nemek és ágak rendszere 1545-1548. tájt homályba borult. Miért, hogy a Jancsó család - mint törzsgyökeres székely család, melyik nem- és ágból származott ismeretlen.”

Külön érdekessége az említett Bakk könyvnek, hogy -- hasonlóan Szent István királyunk intelmeihez -- a nagy hírű elődök példájával ajánlásokat ad a jövő Jancsó nemzedékének a követendő életvitelre és a közösségi gondolkodásra.

A közös székely gyökerű identitás megerősítéséhez a háromszéki Gelence település is hozzájárult, hiszen itt kerül megrendezésre évről-évre a helyi székelyek által Jancsó-napoknak keresztelt rendezvénysorozat, melynek főszervezője megkapta a tiszteletbeli Jancsó címet, és itt található az egyik nagy Jancsó ág családi sírkertje is.

Mindenkit, aki soraimat olvassa, arra buzdítok, hogy lehetőségei szerint minél aktívabban kapcsolódjon be ötleteivel, javaslataival, munkájával a nemzetség építő feladatba. A kapcsolatfelvétel, a segítségkérés, akár a pár soros jelentkezés is sokat adhat a közösségnek, azáltal, hogy tudunk egymásról, már többek leszünk, ha segíteni is tudunk az által még inkább növekedünk, erősödünk. A nemzetség szerveződés állomásait, a programokat valamennyien alakítjuk, és ennek csak keretét adja az 5 népes Jancsó családi ág 11 képviselője által életre hívott Jancsó Alapítvány.

A Jancsó Alapítvány gondolata egyébként 209 éves, a hivatkozott Szentkatolnai Bakk Endre 1883-ban a főnemesi családok között is kuriózumnak számító könyvében felemlíti, hogy a sok vagyonnal rendelkező nagy módú Jancsó István secretarius (kincstári titoknok) 1801. boldogasszony hava 2-án kelt végrendeletében testvére gyermekeire, Jancsó Antalra és Domokosra hagyta mindenét, azzal, hogy meghatározott összegből a Jancsó Alapítvány kerüljön létrehozásra, azért: 

„hogy a Jancsó családbeli gyermekek oly módon, mint a Kozma fundation tanulhassanak.”

Az alapítók engem a néhai örökös késői névrokonát (dr. Jancsó Antalt) tiszteltek meg a bizalmukkal, hogy az Alapítvány céljainak eléréséért folyó munkát a kuratórium tagjaival közösen összefogjam.

A halhatatlan lélek indíttatására a Jancsó család egymásra talált képviselői a maguk szerény lehetőségei szerint szeretnének a nagy elődök nyomán a kultúra, a közösségi érzés megélése területén tenni, ahogy ma adódik, az Alapítvány és a család internetes honlapjai -- a lelkes szakértőket is magában foglaló csapattal a háttérben -- kísérletet tesznek az évszázadok alatt meglazult kötelékek szorosabbra fűzésére, maguk elé anyagi érdekektől mentes nemes célokat tűzve. A család történetét megíró primor szentkatolnai Bakk Endre kanonok könyvében 1883-ban megfogalmazottak megszólítanak, üzennek, mondhatni NÉVEN neveznek ma is! 

Közhasznú alapítványunk célja, ezért, hogy a történelmi Jancsó család legkiválóbb képviselőinek szellemi, kulturális hagyatékát felkutassa, és lehetővé tegye, hogy ebből az örökségből a ma élő nemzedék minél többet megismerjen, és sajátjának érezzen. Ezért néven szólítva Önt, kedves Jancsó rokon, kérem, hogy a mellékelt csatlakozási nyilatkozat kitöltésével és visszaküldésével (postán 2021 Tahitótfalu Béke u. 33., vagy személyes egyeztetés alapján: 06-30-627-8972) csatlakozzon a Jancsó Alapítványhoz. Nem az összeg számít, hanem az elköteleződés a család, a nemzetség mellett, így vagyoni helyzetétől függetlenül arra kérem, csatlakozzon!

 

Csatlakozók

Csatlakozás elfogadva Sorszám Név Lakhely
2010.09.03. 1 Jancsó Antal Budaőrs
  2 Jancsó János Ferenc Jobbágyi
  3 Jancsó János Ferencné Jobbágyi
  4 Jancsó János Zsolt Szarvasgede
  5 Jancsó Zoltán Jobbágyi
  6 Jancsóné Szerján Ilona Budaőrs
2010.10.02. 7 Szlovákné Jancsó Zsuzsanna  Dombóvár
2010.10.16. 8 Dr. Jancsó Gáborné Budapest
  9 Dr. Jancsó Miklós Kolozsvár
2010.11.27. 10 Dr. Batovszki István Budapest
  11 Dr. Csizmadia Zoltán Sándor Budapest
  12 Jancsó Magdolna Budapest
2010.12.14. 13 Bogár Bálint Pál Budapest
2011.01.29. 14 Baló Péter Szeged
  15 Sztrányai György Balatonkenese
2011.01.30. 16 Dr. Ormay Péter Miskolc
2011.02.11. 17 Jancsó László Budapest
  18 Jancsóné Király Enikő Budapest
2011.04.04. 19 Segyevy Zoltán Szombathely
2011.05.18. 20 Jancsó László (gidófalvi) Miskolc
2011.09.10. 21 Jancsó Jeromos München
2011.09.19. 22 Bacskó Levente Budapest
2012.06.23. 23 Jancsó János  Pásztó
2012.11.09. 24 Gordos Magdolna Budapest
2012.11.09. 25 Jancsó Ottilia Budapest
2012.11.09. 26 Jancsó Katalin Fort Lauderdale, Fl USA

Jancsó alapítvány

2021 Tahitótfalu, Béke u. 33.

Adószám:18030497-1-13

E-mail: info@jancsoalapitvany.hu

Web: www.jancsoalapitvany.hu

Adója 1%-ának felajánlása

Számlaszám: CIB 10700581-49378508-51100005

BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB

IBAN SZÁM: HU53 1070 0581 4937 8508 5110 0005

Jancsó alapítvány
Copyright (C) 2017 Jancsó Alapitvány. Minden jog fenntartva. Készítette: Thyll