Belépés Kezdőlap

Jancsó alapítvány

Sajtómegjelenés 2010

2010. Június 25.

Testestől lelkestől székely volt

 „Mindenek előtt és mindenek fölött fajtáját szerette, de úgy, hogy ez a legnemesebb hazaszeretettel harmóniába olvadt. Testvériesen szerette a magyarságot, de sajnálta azt, hogy a székely erényeket kevés magyarnál fedezhette fel. Különösen bántotta az, hogy a magyar politikai életben a nagy nemzeti kérdéseket, melyekben egyet kellett volna érteni minden magyar embernek, pártpolitikai érdekeknek rendelik alá. „Három évtizedes parlamentáris életünk örökös párt- és személyes torzsalkodásai –írja egyik munkájában- akként alakították át a jelenkori magyar politikusok és kormányférfiak agyvelejét, hogy abba bele ne férjen semmi általános nemzeti fontossággal bíró dolog, hanem csak az, ami pártkérdés és pártérdek.” (Rugonfalvi Kiss István: Jancsó Benedek emlékezete 1931.)

 

 

2010. Június 07.

Jancsó Benedekre emlékeztek

2010. június 3-án a Jancsó Alapítvány szervezésében a budapesti Farkasréti Temetőben emlékeztek Dr. Jancsó Benedek történész, akadémiai tag halálának 80. évfordulójára.

Az elmúlt 65 évben elhallgatott székely-magyar tudós és hazafi egész életét az irodalom-, történet- és oktatástudománynak szentelte. Munkássága a nemzetiségi kérdés feldolgozásával és ennek kapcsán történő szerepvállalással vált ismertté és elismertté.

A megemlékezésen az ünnepi beszédet Dr. Raffay Ernő történész, egyetemi tanár mondta el, aki részletesen szólt Dr. Jancsó Benedek életpályájáról, magyarságáról és emberi nagyságáról.

Az esemény alkalmából az erdélyi szülőfalu, Gelence település üzenete is szólt ez elhunyt tudóshoz és tanárhoz, akinek sírjára szüleinek erdélyi sírjáról származó anyaföld került.

Az ünnepi aktuson a megemlékezők között volt a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete és Dr. Jancsó Benedek gimnáziumi tanárként való működésének utolsó helyszíne, a mostani KöLcsey Gimnázium.

A Jancsó család köszöni mindazon személyeknek és szervezeteknek, akik e felemelő rendezvényt személyesen, vagy lélekben támogatták.

Forrás: Magyar Demokrata

 

 

2010. Június 07.

Jancsó Benedekre emlékeztek

A megemlékezésen dr. Raffay Ernő történész is részt vett

A magyar és a székely nemzet közelmúltját és jelenét érintő, hiánypótló megemlékezést tartottak a Jancsó Alapítvány tagjai a budapesti Farkasréti temetőben a gelencei születésű Jancsó Benedek (1854-1930) akadémiai levelező tag, társadalomtudós halálának 80. évfordulóján, június 3- án. Az alapítvány célul tűzte ki, hogy e méltatlanul elfeledett tudós-tanár és közember életművét ismertté tegye, hogy elnyerje méltó helyét történelmünkben.

  A megemlékezésen dr Raffay Ernő történész is részt vett

Dr. Jancsó Benedek a XIX-XX. század fordulójának és a Trianon előtti évtizedeknek egyik legjelentősebb magyar tudósaként a nemzetiségi kérdések talán legjobb ismerője volt. Feltárta, és művei révén folyamatosan jelezte a magyar nemzetet fenyegető veszélyeket, melyek az I. világháborút lezáró trianoni békeszerződésben tragikusan bekövetkeztek. Az akkori magyar miniszterelnökök: Bánffy Dezső, Bethlen István kérték szolgálatait. Ennek ellenére tanulmányai, írásai sokszor olvasatlanul hevertek. Rendkívül sokoldalú ember volt, a nemzetiségi kérdésekben megnyilvánuló közéleti szerepe mellett irodalomtörténettel, történelemtudománnyal és oktatási, közműveltségi kérdésekkel is magas szinten foglalkozott. Hagyatékának feldolgozásával adós maradt az utókor, pedig máig ható következtetések vonhatók le életművéből.

Forrás: hirmondo.ro

Jancsó alapítvány

2021 Tahitótfalu, Béke u. 33.

Adószám:18030497-1-13

E-mail: info@jancsoalapitvany.hu

Web: www.jancsoalapitvany.hu

Adója 1%-ának felajánlása

Számlaszám: CIB 10700581-49378508-51100005

BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB

IBAN SZÁM: HU53 1070 0581 4937 8508 5110 0005

Jancsó alapítvány
Copyright (C) 2017 Jancsó Alapitvány. Minden jog fenntartva. Készítette: Thyll