Belépés Kezdőlap

Jancsó alapítvány

Kuratórium ülés Meghívó

A Jancsó Alapítvány kuratórium ülésére

Meghívó

(a Jancsó Alapítvány kuratóriumi ülésére)

Az ülés időpontja: 2016. év március hó 19. napja 13. óra

Helyszíne: 2021 Tahitótfalu, Béke út 33.

Napirend:            

1. 

Tájékoztató az Alapítvány 2015. évi szakmai, gazdasági tevékenységéről (szavazást nem igényel)

2. 

Az FB jelentése az Alapítvány éves egyszerűsített beszámolójáról és közhasznúsági mellékletéről, és az alapítványi működésről

3.

 Alapítvány 2015. évi éves egyszerűsített beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadása

4. 

A 2016. évi terv

5.          

Döntés az FB további működéséről

6.          

Döntés a kárpátaljai Técsői Református Líceum támogatásáról

7.          

Egyebek

Tájékoztatom a meghívottakat, hogy az Alapító okirat 10. h) pontja szerint a Kuratórium határozatképes, ha az ülésen legalább a többség, de minimum 3 fő jelen van, határozatait – ellentétes döntése hiányában – nyílt szavazással és ha a törvény máshogy nem rendelkezik egyszerű szótöbbséggel (50% + 1 szavazat) hozza. Szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni és új szavazást kell tartani. A Kuratórium – a jogszabályok által meghatározott keretek között – önállóan dönt valamennyi, az Alapítványra vonatkozó kérdésben. Továbbá a 10. i) pont szerint a Kuratórium üléseit a napirend, az időpont és a helyszín írásbeli közlésével a Kuratórium elnöke hívja össze úgy, hogy a meghívót és a napirendekkel kapcsolatos iratokat az érintett tagok a kitűzött időpont előtt legalább 8 nappal korábban megkapják. A kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról, amennyiben azt bármely kuratóriumi tag kéri a cél és az ok megjelölésével. Továbbá a 10. k) pont szerint a Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, és a határozatokról nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a döntés tartalma, időpontja, hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (személye). Továbbá a 10. l) pont szerint a Kuratórium határozatairól az érintetteket írásban értesíti. Emellett a határozatokat az Alapítvány az internetes honlapján teszi közzé, hogy azokat bárki megismerhesse. Az Alapítvány működésével kapcsolatos iratokba – az adatvédelmi szabályok betartásával – bárki betekinthet az Alapítvány hivatalos helységében, egyeztetett időpontban.

 

Minden kedves meghívott megjelenésére számítok.

Tahitótfalu, 2016. március 1.

Tisztelettel:

dr. Jancsó Antal

elnök

A kuratóriumi ülésre szóló meghívót átvettem:

_____________

_____________

________________

_____________

_____________

Jancsó Tamás

kuratóriumi tag

Jancsó Norbert

kuratóriumi tag

Jancsó Judit

kuratóriumi tag

Segyevy Zoltán

kuratóriumi tag

Jancsó Sándor

kuratóriumi tag

 

Admin | 2016-03-19

Jancsó alapítvány

2021 Tahitótfalu, Béke u. 33.

Adószám:18030497-1-13

E-mail: info@jancsoalapitvany.hu

Web: www.jancsoalapitvany.hu

Adója 1%-ának felajánlása

Számlaszám: CIB 10700581-49378508-51100005

BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB

IBAN SZÁM: HU53 1070 0581 4937 8508 5110 0005

Jancsó alapítvány
Copyright (C) 2017 Jancsó Alapitvány. Minden jog fenntartva.