Belépés Kezdőlap

Jancsó alapítvány

Köszöntő

Az Alapítványról

Azalapítók Szentkatolnai Bakk Endre kanonok úr 1883. esztendőben kiadott „A Bak és Jancsó család története” című könyve, és különösen annak az „Egy néhány őszinte szó a Bak és Jancsó család jelen s jövő nemzedékéhez” című fejezete előtt tisztelegve és Neki hálával adózva, a Jancsó családok ma élő és későbbi tagjainak és leszármazottainak emelésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F §-ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései alapján jogi személyiséggel rendelkező, közhasznú szervezetnek minősülő nyílt alapítványt hoztak létre, említett Bakk Endre kanonok mondatát: „Oly szép azon család és tisztes, amelynek múltja és jelene egyaránt tiszta, egyaránt dicső!„ jelmondatnak választva.

Alapítók

dr. Jancsó Gábor magánszemély, egyetemi magántanár, Budapest

Jancsó György magánszemély, Jobbágyi község alpolgármestere, Jobbágyi

Jancsó Sándor magánszemély, Székesfehérvár

Jancsó Ferenc magánszemély, Székesfehérvár

 

Az Alapítók jelen Alapító Okirat aláírásával a Ptk.-ban biztosított jogaiknak gyakorlására – különösen haláluk esetére – kijelölik maguk helyett, az alábbi személyeket :

Jancsó Norbert magánszemély, Budapest

Jancsó Tamás magánszemély, Salgótarján

 

A Jancsó Alapítvány címe: 2021 Tahitótfalu Béke u. 33.

Számlaszámunk: CIB 10700581-49378508-51100005

Az alapító okirat kelte : 2010 március 29.

A Pest megyei Bíróság a Jancsó Alapítvány elnevezésű alapítványt közhasznú alapítványként AM – 3309 szám alatt nyilvántartásba veszi.(Budapest 2010. április 19.)

Jancsó alapítvány

2021 Tahitótfalu, Béke u. 33.

Adószám:18030497-1-13

E-mail: info@jancsoalapitvany.hu

Web: www.jancsoalapitvany.hu

Adója 1%-ának felajánlása

Számlaszám: CIB 10700581-49378508-51100005

BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB

IBAN SZÁM: HU53 1070 0581 4937 8508 5110 0005

Jancsó alapítvány
Copyright (C) 2017 Jancsó Alapitvány. Minden jog fenntartva. Készítette: Thyll