Belépés Kezdőlap

Jancsó alapítvány

Politikai hullámok

Új kötetünk Jancsó András szerkesztésében elkészült és kapható az Anima könyvesboltokban, illetve megrendelhető az info@jancsoalapitvany.hu címen

A Budapesti Hírlapban az 1900. és az 1907. évek között Politikai hullámok elnevezésű tárcarovatban megjelent írásokból:

válogatta, szerkesztette, az előszót írta és a jegyzeteket készítette:

JANCSÓ ANDRÁS

az utószót írta:

RAFFAY ERNŐ

A közölt írások

a széljegyzetek kivételével,

az eredetivel megegyezőek

Előszó

Az Erdélyi Férfiak Egyesülete megbízásából és szerkesztésében az 1931. évben Jancsó Benedekre emlékező Emlékkönyv került kiadásra, mely azon túl, hogy méltó emléket állított a neves tudósnak a személyiségéhez közel álló tudós társainak, barátainak írásaival, közölte a rendkívül termékeny író irodalmi munkásságát tartalmazó bibliográfiát is.

Az ifj. Könyves Tóth Kálmán összeállításában megjelent bibliográfia az emlékkönyv elkészítésére rendelkezésre álló rövid idő miatt nem lehetett teljes értékű és ennek hiányosságaira a szerző a könyvben több helyen utalt is. Mindezek mellett egy nagyon érdekes megjegyzést olvashattunk a bibliográfiai fejezetben: „Jancsó Benedek hosszú évtizedeken át volt a Budapesti Hirlap munkatársa. A nemzetiségi kérdésre vonatkozó nemzetiségpolitikai cikkeinek túlnyomó része folyamatosan itt jelent meg. Különösen az 1900-1910-es években Politikai Hullámok címen névtelenül. Ennek feldolgozása külön nagy feladat lesz.”[1]  

Az Erdélyi Férfiak Egyesülete Jancsó Benedek Társasága - a Jancsó Benedek Emlékkönyv rendkívüli könyvsikere mellett: tizenegy hónap alatt két kiadásban négyezer példány fogyott el – egyébként példásan állított emlékművet kortársuknak,  a Társaság megfogalmazása szerint „a legnagyobb nemzetiségtörténésznek és a századforduló legtisztábban látó magyarjának”[2], hiszen az 1931. és az 1937. évek között 41 könyvet adtak ki a magyarság és Erdély témaköréből, de Jancsó Benedek munkásságának teljes feltárására akkor nem, és azt követően sem került sor.

Tevékeny életének máig érő és élvezhető gyümölcseit ízlelgetve kötelességünknek éreztük, hogy a Könyves Tóth által megfogalmazott hiányt pótoljuk.

Feldolgozásra került a Budapesti Hírlapban[3] az 1900-1907. évek között Politikai Hullámok címen megjelölt írások összessége és szintén ebben az időszakban a nevéhez fűződő vezércikkek és egyéb írások sokasága.

Természetesen a teljes tárcasorozatot terjedelmi okból nem tudjuk ebben a könyvben közkinccsé tenni, de ennek a legérdekesebb, jelenünkre is meglepően aktuális és üzenetet hordozó írásait szerkesztettük könyvünkbe, olyan reménnyel, hogy sokak tetszését elnyeri, és további kutatásra ösztönöz.

Jancsó Benedek - mai szóval; politológus szakíró - írásait annak irodalmi stílusa és választékossága, a politika száraz tényei és nyelvezete ellenére is rendkívül olvasmányossá teszi. Írásaiból hiteles korkép rajzolódik ki a monarchia válságáról, az ezeréves magyar államiságot fenyegető veszélyekről, parlamenti viszonyainkról, a különböző nemzetiségek mozgalmairól és a politikát megjelenítő személyiségekről.

 

 

[1] Jancsó Benedek Emlékkönyv  Szerk: Asztalos Miklós

[2] Beszámoló az EFE Jancsó Benedek társaságának 1930. október 6-tól 1932. május 1-ig terjedő munkásságáról

[3] A lap korabeli elnevezése Budapesti Hirlap; a könyvben a jelenlegi helyesírásnak megfelelő Hírlap szerepel


Admin | 2018-10-05

Jancsó alapítvány

2021 Tahitótfalu, Béke u. 33.

Adószám:18030497-1-13

E-mail: info@jancsoalapitvany.hu

Web: www.jancsoalapitvany.hu

Adója 1%-ának felajánlása

Számlaszám: CIB 10700581-49378508-51100005

BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB

IBAN SZÁM: HU53 1070 0581 4937 8508 5110 0005

Jancsó alapítvány
Copyright (C) 2017 Jancsó Alapitvány. Minden jog fenntartva.