Belépés Kezdőlap

Jancsó alapítvány

10 éves a Jancsó Alapítvány

A Jancsó Alapítvány Alapító Okiratának bírósági bejegyzése 2010. május 22. napjától jogerős.

Kedves Olvasók!

A Jancsó Alapítvány Alapító Okiratának bírósági bejegyzése 2010. május 22. napjától jogerős. A kezdeteket lehetne 2007-2008-tól is számítani, de ez egy megfelelő alkalom a tíz éves évfordulós megemlékezésre, amelyre a járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel most csak személyes találkozás nélkül kerülhet sor. A jubileumi ünnepi összejövetel az év második felében remélhetőleg megtartható lesz, nagyon szeretném, ha erre Gelencén és Budapesten is sort tudnánk keríteni és azon minél többen meg tudnánk jelenni.

A tíz év közös munkájának és eredményeinek teljes körű összefoglalása helyett egy fényképet készítettem, amelyről rengeteg minden felidézhető. Az asztalon középen a Jancsó Imre atya által szentelt gyertya látható a három Jancsó címerrel. Mellette az általunk kiadott könyvek, továbbá az 1931-ben megjelent Jancsó Benedek emlékkönyv és Szentkatolnai Bakk Endre kanonok úr 1800-as évek végén megjelent két könyve a Jancsó családok genealógiájával. Ott van a nyújtódi Jancsó család címere gipszből és a gelencei-nyújtódi Jancsó Péter bácsi portréja, amelyet Jancsó Zoltán festőművész adományozott Alapítványunknak. Az asztal köré felállított plakátokról felidézhető az a sok szép emlék, amit közösen átéltünk az erdélyi utazások, ünneplések, könyvbemutatók és egyéb alkalmak során.

Hálás vagyok a sorsnak, hogy részese lehettem ennek a felemelő munkának, és annyi jó embert (Jancsót és Jancsókhoz közelállót) megismerhettem Erdélyben és Magyarországon. Sajnos sok kedves barát már nincs közöttünk, Reájuk kegyelettel emlékezem és hiszem, hogy a Magyarok Istenénél értünk közbenjárva segítik munkánkat, életünket.

Ki gondolta, gondolhatta a 2008-as KÖN napok után vagy később 2009. nyarán a Szent Anna tónál, hogy Alapítványunk megfogalmazott célját – a történelmi Jancsó család legkiválóbb képviselőinek szellemi, kulturális hagyatékát felkutatni, és lehetővé tenni, hogy ebből az örökségből a ma élő nemzedék minél többet megismerjen, és sajátjának érezzen – követve ilyen sok szép élményt szerezhetünk és ennyi nagyszerű eredmény adhat méltán okot büszkeségre. Minden alapítónknak, kurátorunknak, felügyelő bizottsági tagunknak, támogatónknak, önkéntesünknek és barátunknak szeretném megköszönni a végzett munkát, az adott anyagi, fizikai, lelki támogatást.

A mielőbbi viszontlátásban bízva egy 1883. évből származó Bakk Endre idézettel búcsúzom:

„Családom ifjú Nemzedéke! Gondoljatok ti is az eddig őseitektől kivívott rangra és állapotra; … őseiteknek köszönhetitek azt, hogy a porból fel vagytok emelve és nemes emberek vagytok; iparkodjatok ti is a családnak jövőjére befolyással bírni, … főkép lélekben nemesnek lenni! Emeljétek a családot; ne engedjétek elesni, elszegényedni, … elmerülni, ….  hanem szellemileg és anyagilag gazdagítsátok.”

Tahitótfalu, 2020. május 22.

Tisztelettel:

dr. Jancsó Antal

kuratóriumi elnök


Admin | 2020-05-22

Jancsó alapítvány

2021 Tahitótfalu, Béke u. 33.

Adószám:18030497-1-13

E-mail: info@jancsoalapitvany.hu

Web: www.jancsoalapitvany.hu

Adója 1%-ának felajánlása

Számlaszám: CIB 10700581-49378508-51100005

BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB

IBAN SZÁM: HU53 1070 0581 4937 8508 5110 0005

Jancsó alapítvány
Copyright (C) 2017 Jancsó Alapitvány. Minden jog fenntartva. Készítette: Thyll