Belépés Kezdőlap

Jancsó alapítvány

Elhunyt Jáki László

Gyászoljuk Jáki László professzort.

Jáki László gyászjelentése

Dr. Csík Tibor: Emlékezés Jáki Lászlóra

Jancsó András írása Jáki Lászlóról:

 A TANÁR ÚR halálára!

Életem folyamán - hála Istennek - nagyon sok értékes emberrel találkoztam. Voltak, akik becsületes életükkel; voltak, akik hatalmas munkabírásukkal és megbízhatóságukkal, voltak, akik kitűnő képességeikkel, megint mások hatalmas szívükkel és hazaszeretetükkel tettek rám mély benyomást. Voltak, vannak és remélem; lesznek is még a jövőben olyan embertársaink, akik világító fáklyaként járnak előttünk, mutatva az utat, és amikor elbizonytalanodunk, vagy letérünk az útról, szelíden mellénk lépnek, megfogják a kezünket és visszavezetnek a helyes ösvényre; legyen szó egyéni, vagy társas életünk dolgairól. Teszik ezt a szellem erejével, az ember arcával és tulajdonságaival.

Most egy ilyen útmutató fáklya eltávozott közülünk. Dr. Jáki László „tanár úr” nemcsak hatalmas pedagógiai tudásával magaslott ki, hanem óriási emberszeretetével és empatikus képességével is szinte észrevétlenül tudott hatni a környezetére. Tudom, hogy most ő csendesen tiltakozik a „fáklya” kifejezés ellen, hiszen köztudottan szerény ember volt, de engedd meg Laci bátyám, hogy most kivételesen ne adjak neked igazat.

Mindig emlékezetes marad az első találkozásunk vele, melyre utolsó munkahelyén, az Országos Pedagógiai Könyvtárban, a „Tündérpalotában” került sor. A frissen alakult Jancsó Alapítvány egyik alapítói sarokpontja volt a Jancsó-család már elhunyt, nevezetes tagjainak megbecsülése, szellemüknek, munkásságuknak újbóli megismertetése a szűkebb család tagjaival és a társadalom egészével. Ennek megfelelve egy emlékkönyv kiadását terveztük dr. Jancsó Benedek emlékének megőrzésére, melyben a polihisztor tevékenységi körének megfelelően több tudományterületet is érinteni kellett. A könyv leendő szerkesztőjeként megtettem javaslatomat az alapítvány felé, hogy kik legyenek az emlékkönyv szerzői. Az első fejezetnek Jancsó Benedek pedagógiai munkásságáról kellett szólnia, így először az idős tudóst kerestük meg munkahelyén, hogy felkérjük a fejezet megírására, mint a neveléstörténet egyik rangidős professzorát.  Ismeretlenül és referencia nélkül is bizalommal fogadott minket, emlékszem éber tekintetére, ahogy rákérdezett vállalkozásunk néhány részletére. Ezek a részletek még korántsem voltak megfelelően kidolgozottak; akár szerzői, akár megjelenési oldalról nézzük, ám ő barátságosan és biztatóan mellénk állt és elsőként mondott igent. Ő akkor a könyvtár kiadói osztályát is vezette, több oktatásügyi szakfolyóirat felelős szerkesztője volt, szellemi atyja és megvalósítója olyan könyvsorozatoknak, mint a Tudós tanárok-tanár tudósok, tehát könnyen felmérte, hogy ebbe a közel sem egyszerű közegbe, mint a könyvkiadás, kezdők csöppentek bele. Neki elég volt, hogy látta, felmérte, hogy ezek a kezdők jó irányban mozdultak meg, jó szándékúak és segítségre szorulnak.

Mellénk állt és mellettünk állt a következő tíz évben is, mindig, mikor szükség volt rá. Két önálló könyvet írt Jancsó Benedekről és további könyvekben részszerző volt, rendezvényeinken jelen volt, támogatott írásaival, könyvadományaival, ha kellett bátorító szavaival, biztatásaival, javaslataival, és ami a legjobban fog hiányozni; támogatott jelenlétével, sugárzó személyiségével, kedvességével.

Én apai jó barátként tekintettem rá, érdekes módon mikor szükség volt megnyugtató, kedves hangjára, mindig jött egy telefon; a beszélgetés rövid volt, de jelzésértékű; figyelek rád, veled érzek. És jöttek a szellemi ellátmányok is; „a portán leadtam egy csomagot, ezeket olvasd el, majd jelentkezem” kísérő szöveggel.

Kedves Laci bátyám! Köszönünk mindent! Emléked köztünk él!

2020. május 31. Pünkösd.

Jancsó András


Admin | 2020-06-02

Jancsó alapítvány

2021 Tahitótfalu, Béke u. 33.

Adószám:18030497-1-13

E-mail: info@jancsoalapitvany.hu

Web: www.jancsoalapitvany.hu

Adója 1%-ának felajánlása

Számlaszám: CIB 10700581-49378508-51100005

BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB

IBAN SZÁM: HU53 1070 0581 4937 8508 5110 0005

Jancsó alapítvány
Copyright (C) 2017 Jancsó Alapitvány. Minden jog fenntartva. Készítette: Thyll