Belépés Kezdőlap

Jancsó alapítvány

Kolozsvári irodalmárok – A négy Jancsó

Irodalmi est Jancsó Béla, Jancsó Elemér, Jancsó Miklós és Jancsó Noémi emlékezetére

Kolozsvári irodalmárok – A négy Jancsó programfüzet (kattintásra megnyílik)

Kolozsvári irodalmárok – A négy Jancsó

Kolozsvár tudományos, kulturális, társadalmi életét jelentős mértékben gazdagították a közelmúlt évszázadaiban a székelyföldi származású Jancsó családok képviselői. Gondolhatunk itt Gyulai Pál neves irodalomtörténészünket idézve az első magyar komikus színészre; Jancsó Pálra (1761-1845), vagy dr. Jancsó Györgyre (1853-1911): aki a 19/20 század forduló évtizedeiben a Tudományegyetem jogi tanszékének vezetője volt, neves jogtudósként. Szintén a 19/20 században élt dr. Jancsó Benedek (1854-1930) a neves társadalomtudós és tanár, aki a Kolozsvári Tudományegyetem első végzős bölcsész hallgatója volt.

Növelte Kolozsvár szellemi értékét és megbecsülését a Kolozsvári Tudományegyetem utolsó és a Szegedi Tudományegyetem első belgyógyász professzora; dr. Jancsó Miklós (1868-1930) akinek fia, ifj. dr. Jancsó Miklós (1903-1966) a kétszeres Kossuth-díjas farmakológus professzor volt.

Ide kötődik a jeles előadóművész, Jancsó Adrienne is, aki 1944-től 1947-ig a Kolozsvári Nemzeti Színház tagja volt.

Nagy társadalmi elismertségnek örvendett Kolozsvárott a 20. században munkálkodott dr. Jancsó Ödön (1874-1936), a Kolozsvári Református Kórház sebész főorvosa, aki annak a családnak volt megalapítója, akik a város irodalmi, művészeti életében jelentős szerepet töltöttek be a 20. században és a 21. század első évtizedeiben. Ők a négy Jancsó: dr. Jancsó Elemér irodalomtörténész; dr. Jancsó Ödön fia, dr. Jancsó Béla orvos, közíró; dr. Jancsó Ödön fia, dr. Jancsó Miklós színművész, prózaíró; dr. Jancsó Elemér fia és a tragikusan fiatalon elhunyt Jancsó Noémi költő, prózaíró; dr. Jancsó Miklós és Rekita Rozália leánya.

Dr. Jancsó Elemér (1905-1971) irodalomtörténész, a Kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem vezető professzora, a magyar irodalmi tanszék vezetője volt 1945-től az 1971-es haláláig, aki már 1930-tól az egyetem alkalmazásában állt, mint egyetemi oktató.  Irodalomtörténészi munkásságának meghatározó vonulata a felvilágosodás és a reformkor irodalma volt. Több újság irodalmi munkatársaként is ismert volt, nevéhez fűződik az 1939-ben indított Erdélyi Ritkaságok sorozat, melyben az erdélyi művelődéstörténet jeles kéziratai jelentek meg. A közelmúlt szinte valamennyi erdélyi magyar költőjének és írójának tanára volt.

Dr. Jancsó Béla (1903-1967) orvos, esszéista, irodalomkritikus, aki orvostörténeti kutatásai és orvosi gyakorlata mellett irodalmi és egyéb művészeti tárgyú (színjátszás, zene, festészet) írásaival tűnt fel. Az első világháború utáni fiatal erdélyi írónemzedék; a Tizenegyek vezéralakja volt. Kitűnő szervező érzékkel nekilátott a kisebbségi magyar társadalom újjá- és önszerveződésének az Erdélyi Fiatalok műhelyének létrehozásával.

Dr. Jancsó Miklós (1946-2017) színművész, tanár, író, aki a Marosvásárhelyi Színművészeti Akadémia elvégzése után 1968-tól 2001-ig közel száz szerepet eljátszott a Kolozsvári Állami Magyar Színház színpadán. 1996-tól művészi beszédet oktatott és megszervezte a beszédtechnika oktatást a Babeş-Bolyai Tudományegyetemen és a Protestáns Teológián. 1989-től rendszeresen megjelentek írásai, melyek változatos műfajban (egyfelvonásos jelenetek, rövid próza, humoreszkek, életképek, regény) mindig az anyanyelvi kultúra megörökítését és továbbvitelét jelentették és szolgálták.

Jancsó Noémi (1988-2010) költő, prózaíró, aki a Kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem bölcsészkarán volt klasszika-filológia és angol szakos hallgató, amikor életét egy idegen által okozott tragikus autóbaleset oltotta ki. Rövid, de tartalmas életében két kötet és számos publikáció (versek és rövid prózai művek) szerzője volt, az egyik legnagyobb írói tehetségnek tartották mentorai.

E négy Jancsó életművével, munkásságával függ össze az emlékest, melyen autentikus szakemberek, egyetemi tanárok előadásai hallhatóak. A rendezvénnyel szeretnénk tisztelegni Jancsó Béla születésének 120. évfordulójára is. A felkért szakmai előadók  Cseke Péter irodalomtörténész, egyetemi tanár, Egyed Emese irodalomtörténész, költő, egyetemi tanár, Molnár Ildikó irodalomtörténész és Medgyessy Éva, író, szerkesztő, dramaturg.  Az estet Jancsó Miklós leánya, Jancsó Noémi testvére; Jancsó Hajnal, a Kolozsvári Magyar Opera rendezője rendezte és a Jancsó Alapítvány a Jancsó Noémi Egyesülettel közösen szervezte. A rendezvény a Kolozsvárott a Protestáns Teológiai Intézetben kerül megtartásra. A rendezvény megtartását a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta.

Letölthető logók – bgazrt.hu


Admin | 2023-05-20

Jancsó alapítvány

2021 Tahitótfalu, Béke u. 33.

Adószám:18030497-1-13

E-mail: info@jancsoalapitvany.hu

Web: www.jancsoalapitvany.hu

Adója 1%-ának felajánlása

Számlaszám: CIB 10700581-49378508-51100005

BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB

IBAN SZÁM: HU53 1070 0581 4937 8508 5110 0005

Jancsó alapítvány
Copyright (C) 2017 Jancsó Alapitvány. Minden jog fenntartva. Készítette: Thyll